Dana 30.08.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi javne nabavke male vrednosti br. 01/2016.

ZAKLJUČENI UGOVOR

Dana 23.08.2016.

Obaveštenje o dodeli ugovora u vezi javne nabavke male vrednosti br. 01/2016.

Obaveštenje možete videti ili preuzeti na linku ispod:

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Dana 05.08.2016.

Na osnovu izmene plana nabavke za 2016. godinu 147/16 od 15.07.2016. a u skladu

sa članom 53. zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS 124/2012, 14/2015, 68/15 ), direktor Muzeja Ponišavlje Pirot, donosi

ODLUKU O pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti-radovi br. 01/2016.

Detaljnije pogledajte na sledećem linku DETALJNO ODLUKA

Na sledećem linku pogledajte ili preuzmite POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

a ovde možete preuzeti KONKURSNU DOKUMENTACIJU

Dana 24.09.2015.god.

Radovi u na iskopavanju ranohrišćanske bazilike u podnožju Sarlaha bliže se kraju. Iskopavanja na ovom arheološkom lokalitetu koji datira između 3. i 5. veka izvršena su u oraganizaciji Muzeja Ponišavlja Pirot uz podršku Opštine Pirot i Ministarstva kulture Republike Srbije. Otkrivena bazilika koja će u narednom periodu biti pokrivena geo-tekstilom, jedan je od najznačajnijih arheoloških pronalazaka u okolini i svedoči o važnosti ovog prostora u prošlosti.

Dana 09.09.2015.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi javne nabavke male vrednosti br. 01/2015.

Obaveštenje možete videti ili preuzeti na linkovima ispod:

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PARTIJA 2

Dana 04.08.2015.god.

Na osnovu člana 53. i člana 39. st.1 zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/12), direktor Muzeja Ponišavlje Pirot donosi:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 01/2015

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti:

USLUGA ŠTAMPANJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 
Dana 10.12.2014.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti usluge br.02/2014.: usluge Omaldinske zadruge, po javnom pozivu objavljenom na Portalu JN dana 25.07.2014. godine i na sajtu naručioca, iz razloga što ponuđač “BG G2 SYSTEM SECURITY” D.O.O. Iz Beograda, Kapetana Miodraga Miletića 2, nakon ponovljenog postupka ocene ponuda i donošenja odluke o dodeli ugovora, i dostavljenog potpisanog ugovora od strane naručioca na potpis ponuđaču, odbio da potpiše ugovor, a naručilac ugovor ne može dodeliti drugom ponuđaču, jer nakon protoka vremena od trenutka odbijanja da se isti potpiše prestala potreba za predmetnom nabavkom, pa se svrha nabavke ne može ispuniti…

 Kompletan dokument možete pogledati OVDE

Dana 18.08.2014.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dokument se može pogledati OVDE

Dana 25.07.2014.god.

Na osnovu člana 53. i člana 39. st.1 zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/12), direktor Muzeja Ponišavlje Pirot donosi:

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 02/2014

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti:

USLUGE OMLADINSKE ZADRUGE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Dana 06.05.2014.god.

Na osnovu člana 53. i člana 39. st.1 zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/12), direktor Muzeja Ponišavlje Pirot donosi:

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 01/2014

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti:

USLUGA ŠTAMPANJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA